ថ្លើមធំ​មិនធម្មតា ហ៊ាន​ក្លែងបន្លំ​ជា​អាវុធហត្ថ​ហើយ នៅ​ហ៊ាន​ឆបោក​ប្រាក់​អ្នក​ដ៏​ទៃ ដើម្បី​ចូល​ក្របខណ្ឌ​អាវុធហត្ថ​ទៀត​! – CEN