ជនសង្ស័យ​ដែល​ប្លន់​ម៉ូតូឌុប​នៅ​កំពង់ឆ្នាំង​សមត្ថកិច្ច​ចាប់ខ្លួនបាន​ហើយ​ – CEN