អាសង់២០១៧ លឿនពេកបុកស៊ីរ៉ូស ពីក្រោយ រងរ​បួសរជើង​ខាងឆ្វេង​ធ្ងន់ម្នាក់ នៅស្រុក​ស្វាយទាប​ – CEN