លោកនាយករដ្ឋបាលខណ្ឌព្រែកព្នៅ រំសាយការងារមិនវាស់ព្រំដី ព្រោះអ្នកភូមិទម្លាយរឿងឲ្យអ្នកកាសែតជួយតាមដាន – CEN