រថយន្ត​៤​គ្រឿង​បុក​ប​ន្គ​គ្នា តាមផ្លូវ​ជាតិ​លេខ​៤ – CEN