រឹតប​ន្តឹងច្បាប់​ចរាចរ​ណ៍ផ្លូវគោក​ ដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នា​ក់ចរាចរ – CEN