មេដឹកនាំ​ហុងកុង​ថា “ច្បាប់​ធ្វើបត្យាប័ន​ស្លាប់បា​ត់ហើយ”​ – CEN