រថយន្តក្រុង​បើកធ្លាក់​ផ្លូវ​ចូលប្រឡា​យ ស្លាប់ ២៩នាក់នៅឥណ្ឌា​ – CEN