ករណីកម្រ​! ធ្លាប់​តែមានកូរ៉េ​ខាងជើង រត់ម​កកូរ៉េខាង​ត្បូង តែពេល​នេះ ជន​ជាតិកូរ៉េ​ខាងត្បូង​ រត់​ផ្តាច់ខ្លួន​ទៅកូរ៉េខា​ងជើងម្ត​ង – CEN