លោក​ ​វិ​ល្លាម ឆេះដុំ​រឿង​កន្លែង​ហាត់ប្រាណ​មួយ​នៅប៉ោយប៉ែត ទទួល​តែ​លុយ​បាត អត់​ទទួល​លុយ​ខ្មែរ​ – CEN