ច្រឡំ​ថា​ គ្រូ​ក្បាច់គុណ​ល្បុក្កតោ​សម្ដែងសម្ញែង​ឫទ្ធិ​ចូលមកសណ្ឋិត​ លេង​អង្រែបុកគ្រឿង​បែកក្បាល​បុរស​ម្នាក់​ ដេរ​ច្រើន​ថ្នេរ​ – CEN