ចាប់ខ្លួន យុវជន​៤​នាក់ មាន​ម្នាក់​ឈ្មោះ​គង់ រ៉ៃ​យ៉ា​ ​ដែល​ញុះញង់​បង្កចលាចល យក​គោលការណ៍​របស់​បណ្ឌិត​កែម ​ឡី​ មក​អនុវត្តន៍​ – CEN