អាមេ​​រិចច​ង់បង្កើតស​ម្ព័នយោធា​នៅដែនទឹ​កក្បែរអ៊ី​រ៉ង ដើម្បីធានារសុវត្ថិភា​ពដល់​ការនាវា​ចរណ៍ ​ក្រោយចោ​ទអ៊ីរ៉ង​ថាបាញ់ក​ប៉ាល់ដឹក​ប្រេង ២​គ្រឿង – CEN