ខណៈ​ជំងឺប៉េស្ត​ជ្រូក​អាហ្វ្រិក​ផ្ទុះ​នៅ​វៀតណាម បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ នៅតែ​លួច​ដឹក​ជ្រូក​វៀតណាម ចូល​តាម​ច្រករបៀង ក្នុង​ខេត្តព្រៃវែង​ – CEN