កម្លាំង​បង្ក្រាប​ទីតាំងសិប្បកម្ម​ផលិត​ទឹកក្រូចក្លែងក្លាយរបស់លោក​ លឹម ​ភ័​ណ្ឌ​ – CEN