កំណាត់​ផ្លូវ​ចំនួន​ ២២​ ខ្សែ​ ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ស្ថិតក្រោម​គម្រោង​ជួសជុល​ធ្វើឱ្យ​ប្រសើរឡើង ដើម្បី​ដោះស្រាយ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN