សមត្ថកិច្ចនគរបាលបញ្ជូ​ន គង់ រ៉ៃយ៉ា ទៅតុលាកា​រ សាកសួរបន្ថែម ដោយចោ​ទប្រកាន់​ពីបទញុះ​ញង់ – CEN