ឧត្តមសេនីយ៍ឯក​ ស ថេត ប្រាប់ឲ្យនគរ​បាល លុប​បំ​បាត់ម៉ូ​​តូមានគ្រឿ​ងបំពង​​សំឡេង​ឮ​ខ្លាំង និងក្រុមសិស្ស​សាលាប្រណាំ​ងម៉ូតូ រំ​ខា​នដ​ល់ព​លរដ្ឋ – CEN