អនុរដ្ឋមន្ត្រី​ស្រី​ប្រទេស​អ៊ុ​យក្រែន អាយុ ២៥​ឆ្នាំ ចូលចិត្ត​បង្អួត​រូបភាព “​ក្តៅ​សាច់​” បាន​បាត់បង់​មុខតំណែង​ – CEN