បន្ទាយមានជ័យ​ឆ្លង​ឆ្នាំ​ចាស់ និង​ទទួល​អំណរ​ឆ្នាំ​ថ្មី នៅ​សួន​មានជ័យ​(​អតីត​វេទិកា​ខេត្ត​) នា​ក្រុង​សិរីសោភ័ណ​ – CEN