ក្រុម​សង្គម​ស៊ីវិល​ចំនួន​ ៨៦ ចេញ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍ នៃ​ការចាប់ខ្លួន​សកម្មជន​២​នាក់ ដាក់ពន្ធនាគារ​ – CEN