សំរា​មមិនមែ​នករណី​គួរឲ្យស្អប់​ខ្ពើមទេ​ តែអ្នកចោលសំរាម​ផ្តេសផ្តា​សជារឿ​ងដែលមិ​នល្អ – CEN