លុប​គម្រោង​គុក​(VIP)​តម្រូវ​ឲ្យ​អ្នកទោស​បង់ថ្លៃ​ចោល​វិញ ព្រោះ​គ្មាន​ប្រទេស​ណា​ធ្វើ​ចឹ​ង ខណៈ​ការសាងសង់​ជិត​រួច​ – CEN