កំពុងលង់លក់ពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធ ស្រាប់តែភ្លើងឆេះផ្ទះ ឆក់យកជីវិតប្រព​ន្ធ ឯប្តី​រងរ​បួសធ្ងន់​រលាកពេ​ញខ្លួន – CEN