ចាប់​ខ្លួនបុគ្គលសង្ស័យ៤នាក់ទៀត មានឈ្មោះក្នុ​ងដីកា​បញ្ជាឱ្យ​ចូលខ្លួន ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើ​សព្រៃឈើ​ នៅខេត្ត​មណ្ឌម​គិរី – CEN