នាយឧត្តមសេនីយ៍ សៅ សុខា ៖ គណៈសកម្មការ​ជាតិ តែឯងមិ​នអាច​ការពា​រព្រៃឈើបា​នទេ – CEN