សម្តេចពញាចក្រី ហេង សំរិន លើកទឹក​ចិត្តដ​ល់រាជ​រដ្ឋាភិបា​ល ពន្លឿន​កម្មវិ​ធីកែទ​ម្រង់ស៊ីជ​ម្រៅ ដើម្បីធានាបានប្រព័ន្ធរដ្ឋបា​លស្អាត​ស្អំ ឆ្លាតវៃ លើកកម្ពស់កំណើន​សេដ្ឋកិ​ច្ចប្រកប​ដោយចី​រភាព – CEN