តូយ៉ូតាព្រុ​ស រងការខូត​ខាត​​ធ្ងន់ធ្ង​​រស្ទើរ​​ទាំងស្រុ​ង ពេលសាកក​ម្លាំងជា​មួយរ​ថយន្ត​ដឹកទំនិ​ញ – CEN