ខ្មាស​គេ​ណាស់​! ពេល​ឃើញ​ពស់ ប៉ូលិស​ប្រុស​ពុំ​ហ៊ាន​ចូល​ជិត ខណៈ​ប៉ូលិស​ស្រី​ស្រ​វ៉ា​យក​ស្រោមដៃ​ស្ទុះ​ទៅ​…​ចាប់​ – CEN