នគរបាល​បង្ក្រាប​ការជួញដូរ​និង ចែកចាយ​គ្រឿងញៀន ក្នុង​ក្រុង​សិរីសោភ័ណ ចំនួន 1​គីឡូ​4 ខាំ – CEN