ប៉ូលិសអ៊ីតាលី​រឹបអូ​សបានមី​ស៊ីល និងអាវុធជាច្រើ​នពីក្រុម​ស្តាំនិយ​ម ដែល​ជួយក្រុម​ផ្តាច់ខ្លួន​នៅអ៊ុយ​ក្រែន – CEN