រញ្ជួយ​ដីបាត​សមុ​ទ្រវាយ​ប្រហារ​កោះប៉ាលី​ឥណ្ឌូណេស៊ី​ ធ្វើឲ្យ​ប្រជាជ​ន និងអ្នកទេសច​រស្ល​ន់ស្លោគ្រប់​គ្នា – CEN