ឆ្លង​ចរន្តអគ្គិសនី បង្ក​កើតជា​អគ្គីភ័យ​ឆេះ​ក្លឹប​កំសាន្ត​(​លេ​ជេន​) មួយកន្លែង​ស្ថិតនៅ ស្រុក​ឈូក ខូ​ត​ខាត​ជាង​១០​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ – CEN