ផ្ទុះ​មីនតោន ខូច​ស្កា​វ៉ា​ទ័​រ ១​គ្រឿង ពេល​កាយ​ព្រៃ​សម្អាត​ដីចម្ការ – CEN