កម្ពុជា ដកហូត​ឯកសារ​មិន​ប្រក្រតី ពី​ជនបរទេស​ជាង ៣ ម៉ឺន​នាក់ ដែល​ភាគច្រើន​ជា​ជនជាតិ​វៀតណាម​ – CEN