ការដ្ឋា​នសាង​សង់ស្ពា​នអាកា​សក្បាល​ថ្នល់ បត់ឆ្វេង​១ខ្សែទៀត​ គ្រោង​នឹងបញ្ចប់​នៅចុងខែ​ធ្នូឆ្នាំ២០១៩នេះ – CEN