បុគ្គលិក​ក្រុមហ៊ុន​ខ្សែកាប​ម៉េត​ហ្វូន ឡើង​អូស​ខ្សែកាប​លើ​បង្គោល​ភ្លើង ឆក់​ស្លាប់​នៅ​ស្រុក​កំពង់រោទិ៍​ – CEN