ប្រជាពលរដ្ឋសង្កាត់លេខ១​ សំណូម​ពរដ​ល់ អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហ​នុ ជួយស្ថា​បនាផ្លូ​វខូច – CEN