ប្រព័ន្ធ​លូ រំដោះទឹកក្នុងក្រុងខេមរភូមិ​ន្ទមា​នបញ្ហា​ កកស្ទះ បង្កការលិច​លង់ – CEN