កូនត្រីឆ្ពិ​ន១​០ម៉ឺ​នក្បា​លត្រូ​វបា​នធ្វើពិធី​​ព្រលែ​​ងក្នុង​ទឹ​កទ​​ន្លេវ៉ៃគោ​ក្រុ​ង​​ស្វាយ​រៀ​ង – CEN