​ឯកសារ​មួយ បាន​ទម្លាយ​អាថ៌កំបាំង អំពី​អ្នកដំណើរជនជាតិ​ចិន ៦​នាក់ ដែល​រស់​ពី​ការ​លិចរបស់​កប៉ាល់​យក្ស ទី​តា​និ​ច – CEN