និស្សិ​តអាមេរិ​ចម្នាក់ ដែលចាប់​ជំរិត និ​ងកាត់​ក្បាលអ្ន​កស្រាវ​ជ្រាវចិន ត្រូវតុលាការកាត់​ទោស​ឲ្យជាប់គុ​កមួយ​ជីវិត – CEN