ប្រកាស​ផ្ទេរ​ភារកិច្ច​ប្រធាន​មន្ទីរ​សាធា​រណការ ខេត្ត​ព្រះសីហ​នុ ដាក់មន្ត្រីថ្មីម​កពី​ក្រសួង​ជំនួស – CEN