កម្មវិធី​ឆ្លង​ឆ្នាំ​ថ្មី ​របស់​ស្រា​បៀរ HEINEKEN ទទួលបាន​ការចាប់អារម្មណ៍​យ៉ាងខ្លាំង​ – CEN