ប្រជាពលរដ្ឋ​ប្រទះឃើញ​រូប​បដិមា​ពីរ​អង្គ​ដែល​បាន​កសាងឡើង​នៅក្នុង​សម័យអង្គរ​ – CEN