សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ៖ ត្រូវ​រួម​គ្នាបន្តព​ង្រឹង និងពង្រីកក​ម្លាំង​យុវជ​ន កាក​បាទក្រ​ហមក​ម្ពុជា – CEN