ឧត្តម​សេនីយ៍​ត្រី មាស សុវណ្ណ៖ គ្រឿងញៀនបំផ្លិចបំ​ផ្លាញ​អនា​គត គ្រួសារ ទ្រព្យសម្ប​ត្តិ ​និងស​ង្គម​ជាតិយើ​ង – CEN