កម្លាំង​នគរបាល នឹង​ចាប់ផ្ដើម​ត្រួតពិនិត្យ រក​សារធាតុ​ញៀន និង​ជាតិ​ស្រវឹង ទៅលើ​អ្នកបើកបរ​រថយន្ត​ធុន​ធ្ងន់ និង​ព្រូ​រថយន្ត​ – CEN