ឃាត់ទុក​ត្រាក់ទ័រ​ចំនួន ៣​គ្រឿង និង​មនុស្ស​៤​នាក់ ក្នុង​បទល្មើស​ឈូសឆាយ​ដីព្រៃ​លិច​ទឹក​ – CEN