ដំណឹង​ដ៏​គួរឱ្យ​សោកស្តាយ​!​សត្វ​ផ្សោត​មួយ​ក្បាល​បាន​ងាប់ ដោយសារ​ជាប់​មង​ – CEN